Trang Chủ » Cánh cửa tri thức » Tìm hiểu lịch sử (Page 2)

Trần Khắc Chung – những nghi vấn lịch sử – kỳ 2: Những câu hỏi xung quanh Huyền Trân công chúa

Những câu hỏi xung quanh Huyền Trân công chúa

Những câu hỏi xung quanh Huyền Trân công chúa là mấu chốt của nghi án tư thông giữa công chúa và Trần Khắc Chung từ Chiêm quốc và Thăng Long.

Trần Khắc Chung – những nghi vấn lịch sử

Trần Khắc Chung - những nghi vấn lịch sử

KHĐS - Trần Khắc Chung - những nghi vấn lịch sử xung quanh...

Cuộc đời thăng trầm của Phan Tĩnh – kỳ 2:…

Đánh Pháp đến cùng

KHĐS - Đánh Pháp đến cùng, dù tình thế của Phan Tĩnh lúc...

Cuộc đời thăng trầm của Phan Tĩnh

Cuộc đời thăng trầm của Phan Tĩnh

KHĐS - Cuộc đời thăng trầm của Phan Tĩnh, dù lên hay giáng...

Khoa thi võ đầu tiên – kỳ 2: Những Tiến…

Những Tiến sĩ võ

KHĐS - Những Tiến sĩ võ có từ thời Lê. Cùng với việc lập...

Khoa thi võ đầu tiên

Khoa thi võ đầu tiên

KHĐS - Khoa thi võ đầu tiên được tổ chức vào đời Lê...

Phạm Mại và vụ án oan Trần Quốc Chẩn –…

KHĐS - Can gián nhiều, vua nổi giận, Phạm Mại nổi tiếng là người...

Phạm Mại và vụ án oan Trần Quốc Chẩn –…

KHĐS - Buông bút qua đời. Bài thơ viết trước khi qua đời...

Phạm Mại và vụ án oan Trần Quốc Chẩn

Phạm Mại và vụ án oan Trần Quốc Chẩn

KHĐS - Phạm Mại và vụ án oan Trần Quốc Chẩn đã khiến...

Tô Trung Từ chết vì ham sắc – kỳ 3:…

Cái chết ô danh

KHĐS - Cái chết ô danh củaTô Trung Từ khá giống với Đổng Trác trong lịch...

Tô Trung Từ chết vì ham sắc – kỳ 2:…

Đánh dẹp các cựu thần nhà Lý

KHĐS - Đánh dẹp các cựu thần nhà Lý, Tô Trung Từ đã...

Tô Trung Từ chết vì ham sắc

Tô Trung Từ chết vì ham sắc

KHĐS - Tô Trung Từ chết vì ham sắc, nhưng công lao to...

Cuộc đời chìm nổi của Trần Trọng Kim (2): Giấc…

KHĐS - Giấc mộng Nam Kha, chính Trần Trọng Kim đã nói như...

Cuộc đời chìm nổi của Trần Trọng Kim

Cuộc đời chìm nổi của Trần Trọng Kim

KHĐS - Cuộc đời chìm nổi của Trần Trọng Kim, một học giả, một...

“Ăn hại đái nát” – chiêu đòi nợ độc

ăn hại đái nát

KHĐS - Ăn hại đái nát. Ăn hại nghĩa là “ăn tàn phá...

Trần Quý Cáp – kẻ sĩ lẫm liệt đất Quảng

Trần Quý Cáp - kẻ sĩ lẫm liệt đất Quảng

KHĐS - Trần Quý Cáp - kẻ sĩ lẫm liệt đất Quảng, một trong...

Trần Quý Cáp – kẻ sĩ lẫm liệt đất Quảng…

Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh

KHĐS - hai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh là mục...

Trần Quý Cáp – kẻ sĩ lẫm liệt đất Quảng…

Khí phách của một bậc anh hùng

KHĐS - Khí phách của một bậc anh hùng mà Trần Quý Cáp...

Thân Văn Nhiếp – vị quan cương trực – kỳ…

7 lần dâng sớ

KHĐS - 7 lần dâng sớ góp ý với Vua Tự Đức là...

Thân Văn Nhiếp – vị quan cương trực – kỳ…

Đánh giặc bằng vườn không nhà trống

KHĐS - Đánh giặc bằng vườn không nhà trống là chiến lược của...

Thân Văn Nhiếp – vị quan cương trực

Thân Văn Nhiếp - vị quan cương trực

KHĐS - Thân Văn Nhiếp - vị quan cương trực, có tài thao...

Free WordPress Themes, Free Android Games