Trang Chủ » Cánh cửa tri thức » Tìm hiểu lịch sử

Cuộc đời chìm nổi của Trần Trọng Kim

Cuộc đời chìm nổi của Trần Trọng Kim

Cuộc đời chìm nổi của Trần Trọng Kim, một học giả, một nhà viết sử, một nhà sư phạm và là một trong những nhân vật chính sau cuộc đảo chính của Nhật.

“Ăn hại đái nát” – chiêu đòi nợ độc

ăn hại đái nát

KHĐS - Ăn hại đái nát. Ăn hại nghĩa là “ăn tàn phá...

Trần Quý Cáp – kẻ sĩ lẫm liệt đất Quảng

Trần Quý Cáp - kẻ sĩ lẫm liệt đất Quảng

KHĐS - Trần Quý Cáp - kẻ sĩ lẫm liệt đất Quảng, một trong...

Trần Quý Cáp – kẻ sĩ lẫm liệt đất Quảng…

Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh

KHĐS - hai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh là mục...

Trần Quý Cáp – kẻ sĩ lẫm liệt đất Quảng…

Khí phách của một bậc anh hùng

KHĐS - Khí phách của một bậc anh hùng mà Trần Quý Cáp...

Thân Văn Nhiếp – vị quan cương trực – kỳ…

7 lần dâng sớ

KHĐS - 7 lần dâng sớ góp ý với Vua Tự Đức là...

Thân Văn Nhiếp – vị quan cương trực – kỳ…

Đánh giặc bằng vườn không nhà trống

KHĐS - Đánh giặc bằng vườn không nhà trống là chiến lược của...

Thân Văn Nhiếp – vị quan cương trực

Thân Văn Nhiếp - vị quan cương trực

KHĐS - Thân Văn Nhiếp - vị quan cương trực, có tài thao...

Hà Tông Quyền – bước đường hoạn lộ gập ghềnh…

Hai lần cứu vua Minh Mạng

KHĐS - Hai lần cứu vua Minh Mạng nhờ óc thông minh và...

Nguyễn Can Mộng thức tỉnh lòng yêu nước – kỳ…

Để muôn dân hiểu về lịch sử nước nhà

KHĐS - Để muôn dân hiểu về lịch sử nước nhà, Nguyễn Can Mộng...

Nguyễn Can Mộng thức tỉnh lòng yêu nước

KHĐS - Nguyễn Can Mộng thức tỉnh lòng yêu nước, đem văn chương...

Hà Tông Quyền – bước đường hoạn lộ gập ghềnh…

Cuộc đời trắc trở, cái chết đau thương

KHĐS - Cuộc đời trắc trở, cái chết đau thương của Hồ Tông Quyền...

Trạng Chiếu Phạm Đôn Lễ – kỳ 2: Ông tổ nghề…

Ông tổ nghề dệt chiếu

KHĐS - Ông tổ nghề dệt chiếu Phạm Đôn Lễ được biết đến nhiều...

Hà Tông Quyền – bước đường hoạn lộ gập ghềnh

KHĐS - Hà Tông Quyền - bước đường hoạn lộ gập ghềnh, dù...

 Trạng Chiếu Phạm Đôn Lễ

Trạng Chiếu Phạm Đôn Lễ

KHĐS - Trạng Chiếu Phạm Đôn Lễ đỗ đầu cả kỳ thi Hương và...

Bảng nhãn Đỗ Uông và những giai thoại – kỳ…

Không phục Trạng nguyên

KHĐS - Không phục Trạng nguyên, Đỗ Uông và Phạm Trấn đã 3...

Bảng nhãn Đỗ Uông và những giai thoại – kỳ…

Ngôi đất phát của gia đình

KHĐS - Ngôi đất phát của gia đình là một trong những giai...

Bảng nhãn Đỗ Uông và những giai thoại

Bảng nhãn Đỗ Uông và những giai thoại

KHĐS - Bảng nhãn Đỗ Uông và những giai thoại xung quanh cuộc...

Danh sĩ Đỗ Huy Liêu – kỳ 3: Cái chết…

Cái chết gây nhiều xúc động

KHĐS - Cái chết gây nhiều xúc động trong giới sĩ phu và...

Danh sĩ Đỗ Huy Liêu – kỳ 2: Không làm…

KHĐS - Không làm quan cho Pháp, Đỗ Huy Liêu đã thể hiện...

Danh sĩ Đỗ Huy Liêu

Danh sĩ Đỗ Huy Liêu

KHĐS - Danh sĩ Đỗ Huy Liêu quê ở Ý Yên (Nam Định) nổi tiếng...

Free WordPress Themes, Free Android Games