Trang Chủ » Phản biện » Nhìn thẳng » Bây giờ phải xây dựng cán bộ như thế nào?

Bây giờ phải xây dựng cán bộ như thế nào?

05/12/2017

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính: “Một con người mà có hai sản phẩm khác nhau thì khi bố trí sử dụng rất khó”

“Bây giờ phải xây dựng cán bộ như thế nào?… Cũng một tính cách nhưng có đồng chí thì đánh giá là rất xông xáo quyết liệt, rất chủ động và sáng tạo nhưng đồng chí khác lại đánh giá là liều lĩnh, vội vàng quá và thiếu chín chắn. Hai người nhìn với hai quan điểm khác nhau là ra sản phẩm khác nhau. Một con người mà có hai sản phẩm khác nhau thì khi bố trí sử dụng rất khó” – Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. plo.vn ngày 28/11

Vậy nên, năng lực đánh giá thẩm định nhân sự mới là then chốt!

“Tố cáo là cá nhân báo cho cơ quan tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật. Đọc từ “đơn” trong dự thảo này tôi cảm thấy rất thương cho 2 từ nhân dân viết hoa mà Quốc hội khóa 13 rất trân trọng. Bây giờ xây dựng Nhà nước mà phải có đơn thì tôi cho rằng là không chính xác” – Ông Nguyễn Mai Bộ, Uỷ viên Thường trực UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. thanhnien.com.vn ngày 23/11

Muốn nhân dân góp ý thì phải cầu thị và lắng nghe, đừng trọng hình thức!

Nguyên Thủy

Bài viết liên quan

Free WordPress Themes, Free Android Games