Trang Chủ » Phản biện » Nhìn thẳng » Trong nhân dân, dân gian có nói chuyện chạy chức, chạy quyền

Trong nhân dân, dân gian có nói chuyện chạy chức, chạy quyền

12/02/2018

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngay từ năm 2014, dự họp tổng kết cuối năm tổ chức tôi đã nêu vấn đề, trong nhân dân, dân gian có nói chuyện chạy chức, chạy quyền, đề nghị làm rõ có hay không, ai chạy, chạy ai. Nay đã làm rõ một bước. Đây vẫn là vấn đề nhức nhối.

chạy chức, chạy quyền

Trong nhân dân, dân gian có nói chuyện chạy chức, chạy quyền (tranh minh hoạ)

“Thực tế hiện nay, cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả chưa cao; việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình còn hạn chế; hiện tượng chạy chức, chạy quyền còn diễn biến tinh vi, phức tạp. Ngay từ năm 2014, dự họp tổng kết cuối năm tổ chức tôi đã nêu vấn đề, trong nhân dân, dân gian có nói chuyện chạy chức, chạy quyền, đề nghị làm rõ có hay không, ai chạy, chạy ai. Nay đã làm rõ một bước. Đây vẫn là vấn đề nhức nhối.” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. plo.vn ngày 20/1

Hy vọng rằng “vấn đề nhức nhối” này sẽ sớm được giải quyết!

“Ngành công thương biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình, đồng thời cũng là bộ tiên phong trong việc cắt bỏ các thủ tục hành chính… Chúng ta có chuyện này, chuyện khác trong năm vừa rồi hay những năm trước để lại, nhưng không vì thế mà chúng ta nhụt chí, không hành động. Không hành động thì không có kết quả, nhưng lưu ý hành động phải chặt chẽ, đúng pháp luật, đúng cơ chế, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. thanhnien.com.vn ngày 16/1

Nếu không thể vượt qua được cám dỗ, vượt qua được chính mình thì tốt nhất không nên làm lãnh đạo!

Nguyên Thuỷ

Free WordPress Themes, Free Android Games