Trang Chủ » Phản biện » Nhìn thẳng » Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Kiểm soát quyền lực còn bất cập

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Kiểm soát quyền lực còn bất cập

09/02/2018

Cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực của các cơ quan chức năng còn bất cập, chưa hiệu quả. Sắp tới, Ban Chỉ đạo sẽ thành lập các tổ kiểm tra, giám sát, kể cả hoạt động bí mật đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm.

kiểm soát quyền lực

“Cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực của các cơ quan chức năng còn bất cập, chưa hiệu quả. Sắp tới, Ban Chỉ đạo sẽ thành lập các tổ kiểm tra, giám sát, kể cả hoạt động bí mật đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm trong công tác, có hành vi cấu kết, bao che tội phạm, dẫn đến bức xúc trong nhân dân. Cơ chế này sẽ được đẩy mạnh, giám sát bí mật chứ không chỉ đến nghe báo cáo mà thôi. Lãnh đạo các bộ, ngành phải tăng cường đi kiểm tra để nắm bắt sát sao hoạt động của ngành mình.” – Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình. laodong.com.vn ngày 29/1

Hy vọng sự “bí mật” này sớm được triển khai và phát huy hiệu quả!

“Một vấn đề khác rất đặc biệt cần phải được xem xét cân nhắc là đảm bảo quyền con người, đây là nguyên tắc được hiến định. Một bị cáo chưa có bản án có hiệu lực thì chưa phải tội phạm, việc mang xét xử lưu động ảnh hưởng tới danh dự nhân phẩm của bị cáo, đặc biệt người thân, gia đình. Nhiều vụ án xét xử lưu động các cháu có hành động quá khích bỏ nhà ra đi bụi đời, chúng ta tạo ra cho xã hội hậu quả đáng tiếc, dòng họ mâu thuẫn với nhau nhiều hơn” – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. thanhnien.com.vn ngày 31/1

Bản án là pháp luật được thực thi! Pháp luật phải đạt tới tầm công lý được thực thi mới là tối quan trọng!

Nguyên Thuỷ

Free WordPress Themes, Free Android Games